Korpa 0

Opšti uslovi za reklamacije i povrat robe

U skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača, (Sl.gl.RS br.62/2014) obaveštavamo vas o sledećem:

Kupac ima pravo da, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora na daljinu, bez navođenja razloga odustane od ugovora, sem ukoliko je poručena i dospela roba izrađena po posebnim zahtevima potrošača, po meri, ili personalizovana.

Kupac ostvaruje ovo pravo slanjem izjave o odustanku od ugovora i povraćajem robe Prodavcu najkasnije u roku od 14 dana od dana dospeća robe u državinu Kupca. Prodavac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu ove izjave.

Kupac mora vratiti proizvod nekorišćen, neoštećen i u originalnoj ambalaži, sa priloženim originalnim računom i obrascem "Izjava o odustanku od ugovora".

Troškove vraćanja robe snosi kupac, sem u slučajevima kada je primljeni proizvod neispravan ili pogrešan.

Šesta sila d.o.o. zadržava pravo da ne primi nazad reklamirani proizvod ukoliko se pri pregledu ustanovi da je proizvod korišćen.

Po prijemu i pregledu vraćenog proizvoda, Prodavac je dužan da vrati Kupcu uplaćenu sumu bez odlaganja, a najkasnije 30 dana od dana prijema vraćenih proizvoda.

Obrazac "Izjave o odustanku od ugovora" dostavite na e-mail adresu shop@supermarket.rs,  ili na adresu Prodavca:

 Šesta sila d.o.o. ogranak Supermarket, Uzun Mirkova 8, Beograd